Frístundastyrkir

Frístundakort er styrkjakerfi í frístundastarfi fyrir 6 til 18 ára börn og unglinga í Reykjavík

Styrknum er hægt að ráðstafa rafrænt til félaga sem eru aðilar  að Frístundakortinu og er upphæð hans kr. 50.000 á barn á ári.
 

Markmið og tilgangur Frístundakortsins í Reykjavík

  • Meginmarkmið Frístundakortsins er að öll börn og unglingar í Reykjavík geti tekið þátt í uppbyggilegu frístundastarfi óháð efnahag eða félagslegum aðstæðum.
     
  • Með Frístundakortinu má greiða að hluta eða að fullu fyrir íþrótta-, lista- og tómstundastarfsemi á vegum félaga og samtaka sem starfa í Reykjavík og nágrannasveitarfélögum.
     
  • Frístundakortið eykur jöfnuð í samfélaginu og fjölbreytileika í iðkun íþrótta-, lista- og tómstundastarfsemi.
     
  • Með Frístundakortinu skapast einnig möguleikar til nýrrar starfsemi og sérstakra verkefna sem beinast að ófélagsbundinni æsku í hverfum borgarinnar.

Meginskilyrði félaga sem gerast aðilar að Frístundakortinu er að starfsemin sé á forsendum uppeldislegar gilda og forvarna í víðum skilningi. Starfsemin fari fram undir leiðsögn hæfra starfsmanna og leiðbeinanda sem hæfir starfi með börnum og unglingum.

Styrkhæf starfsemi þarf að vera í 8 vikur samfellt hið minnsta. Ekki er um beingreiðslur til forráðamanna að ræða, heldur hafa þeir rétt til að ráðstafa tilgreindri upphæð í nafni barns síns til niðurgreiðslu á þátttöku- og æfingagjöldum.

Innheimta aðildarfélaga er með ýmsum hætti og er mikilvægt að forráðamenn kynni sér hvernig innheimtu er háttað hjá aðildarfélagi síns barns. Félögum er heimilt að ákveða sjálf lokadag ráðstöfunar á hverri önn svo hægt sé að ganga frá innheimtu eftirstöðva séu þær einhverjar. Ekki er heimilt að flytja styrkinn á milli ára.

Aðildarfélög Frístundakortsins má finna hér. Hér að neðan má nálgast frekari upplýsingar um kortið s.s. reglur og skilyrði, umsóknir félaga og leiðbeiningar fyrir félög og forráðamenn.

Reglur og skilyrði
 

Frístundastyrkir í Hafnarfirði

Mánaðarlega styrkir Hafnarfjarðarbær hvern iðkanda frá 6-18 ára aldurs til lækkunar á þátttökugjöldum um kr.  3.000.-  Ekki er hægt að fá þennan styrk nema einu sinni í hverjum mánuði.

Við rafræna skráningu barns í starf hjá íþrótta- og tómstundafélögum geta foreldrar valið að nýta styrkinn og draga hann frá þátttökugjöldum.

Nánar um frístundastyrki í Hafnarfirði
Reglur um niðurgreiðslu frístundastyrkja í Hafnarfirði