Spurt og svarað

Frístundakort er styrkjakerfi vegna tómstunda barna og unglinga 6 til 18 ára með lögheimili í Reykjavík. Styrkinn er hægt að nýta til að greiða niður hluta þátttöku- og æfingagjalda í skipulögðu tómstundastarfi. Ekki er um beingreiðslu að ræða, en foreldrar geta ráðstafað ákveðinni upphæð til félags og er það gert með rafrænum hætti í Rafrænu Reykjavík.

Nánar má lesa um reglur Frístundakortsins á www.fristundakort.is 

Ekki þarf að sækja sérstaklega um Frístundakortið en styrkinn er að finna í Rafrænu Reykjavík undir kennitölu forráðamanns með sama lögheimili og barnið. Þar er hægt að ráðstafa honum til aðildarfélags. Um aðstoð við innskráningu í Rafræna Reykjavík sér Símaver borgarinnar í síma 411-1111. Einnig er hægt að fá aðstoð við að ráðstafa á þjónustumiðstöðvum í hverfum borgarinnar og þá þarf eingöngu að sýna skilríki.

Styrkurinn er kr. 50.000 á barn á ári.

Styrkurinn er fyrir 6-18 ára börn sem hafa lögheimili í Reykjavík. Miðað er við fæðingarár.

Árið 2015 fyrir þá sem fæddir eru á árunum 1997-2009, árið 2016 geta þeir sem fæddir eru á árunum 1998-2010 og árið 2017 geta þeir sem fæddir eru á árunum 1999-2011 nýtt sér Frístundakortið.

Styrkurinn gildir frá 1. janúar það ár sem barnið verður 6 ára og til áramóta það ár sem barnið verður 18 ára. Ef að einstaklingur verður 18 en hefur ekki ráðstafað Frístundakorti verður hann að stofna aðgang að mínum síðum hjá Reykjavíkurborg til að ráðstafa styrknum.

Já, hægt er að greiða dvöl á Frístundaheimilum með Frístundakorti. Athuga þarf þó að Frístundakortið er ekki hægt að nýta í sumarfrístund Frístundaheimila

Nei, starf í félagsmiðstöðvum er niðurgreitt af Reykjavíkurborg og kostar í flestum tilfellum ekkert. Sé um gjaldtöku að ræða er ekki hægt að greiða þann kostnað með Frístundakorti.

Séu báðir foreldrar með sama lögheimili og barnið og sama fjölskyldunúmer í þjóðskrá geta þeir báðir ráðstafað. Sé um sameiginlegt forræði að ræða getur eingöngu það foreldri sem er með sama lögheimili og barnið ráðstafað.

Styrknum er hægt að ráðstafa með því að skrá sig í Rafræna ReykjavíkLeiðbeiningar fyrir forráðamenn.

Það er í höndum hvers aðildarfélags fyrir sig að ákveða hvenær lokadagur ráðstöfunar er hjá félaginu á hverri önn. Það er því mikilvægt fyrir forráðamenn að kynna sér hvernig innheimtu er háttað hjá félaginu og hvenær síðasti ráðstöfunardagur er hjá því.

Ástæðurnar geta verið að félagið sé búið að loka fyrir ráðstöfun á tímabilinu eða nýtt tímabil sé hafið og búið að loka fyrir ráðstöfun fyrri tímabila. Félögum er heimilt að ákvarða sjálf lokadag ráðstöfunar á hverju tímabili svo hægt sé að ganga frá innheimtu eftirstöðva séu þær einhverjar. Best er að hafa samband við félagið til að spyrjast fyrir um ráðstöfun og innheimtu hjá því.

Ástæðurnar geta verið að barnið sé ekki skráð með sama lögheimili og foreldri. Sé um sameiginlegt forræði að ræða birtist nafn barns hjá því foreldri sem er skráð með sama lögheimili og sama fjölskyldunúmer í þjóðskrá. Ástæðan getur einnig verið að ekki sé búið að ganga frá breytingum í þjóðskrá sé viðkomandi að flytja til landsins eða að breytingar hafi orðið á fjölskylduhögum s.s. missir maka. Sé barnið orðið 18 ára er það komið með sérstakt fjölskyldunúmer og þarf því að skrá sig í Rafræna Reykjavík á sinni eigin kennitölu. Sé um flutning erlendis frá að ræða þarf að hafa samband við þjóðskrá. Sé um missi maka að ræða þarf að hafa samband við verkefnastjóra Frístundakorts eða Rafrænnar Reykjavíkur.

Styrkurinn er eyrnamerktur hverju barni og því ekki hægt að nýta hann á milli systkina.

Sé félagið, sem barnið stundar sína tómstund hjá, aðili að Frístundakorti ÍTR, hvort sem er í Reykjavík eða nágrannasveitarfélagi, er hægt að nýta Frístundakortið hjá viðkomandi félagi. Aðildarfélög Frístundakortsins.

Styrkhæf námskeið þurfa að vera 10 vikur að lágmarki á sama tímabili.

Ráðstafa má styrknum á þrjú námskeið á hverju tímabili.

Tímabilin eru þrjú yfir árið. Vorönn 1. janúar til 31. maí, sumarönn 1. júní til 31. ágúst og haustönn 1. september til 31. desember.

Styrkurinn færist sjálfkrafa á milli tímabila sé hann ekki allur nýttur á sama tímabilinu. Hann færist hins vegar ekki á milli ára og fellur niður um áramót sé hann ekki nýttur.

Styrkurinn færist ekki á milli ára. Eftirstöðvar af styrknum falla niður um áramót.

Ástæðurnar geta verið að félagið sé ekki búið að skrá barnið í Frístundakortskerfið og þurfa forráðamenn að hafa samband við félagið. Námskeiðið uppfyllir ekki reglur og skilyrði Frístundakortsins og er því ekki styrkhæft. Félagið sem barnið stundar sína tómstund hjá er ekki aðili að Frístundakortinu.

Ástæðurnar geta verið þær að félagið hafi ekki sótt um aðild eða að það uppfylli ekki reglur og skilyrði Frístundakortsins.

Hjá þeim félögum sem innheimta allt gjaldið vegna skólaársins á haustönn og ekkert gjald er innheimt á vorönn birtist gjaldið sem kr. 0 á þeirri önn sem ekkert er innheimt.

Ástæðan getur verið að búið sé að loka fyrir ráðstöfun á þeirri önn, ýmist hjá félagi eða að önnin sé liðin og ekki lengur hægt að ráðstafa vegna þeirrar annar.

Ástæðan getur verið að búið sé að ráðstafa á viðkomandi námskeið eða að slegin hafi verið inn hærri upphæð en námskeiðið kostar.

Skráningar fara fram hjá viðkomandi félögum eða frístundamiðstöðvum. Hægt er að nálgast símanúmer, netföng og vefföng með því að smella á viðkomandi aðila á forsíðu vetrarvefsins.

Í Frístundamiðstöðinni Kringlumýri er í boði tómstundastarf fyrir fatlaða. Nánari upplýsingar í frístundamiðstöðinni í síma 411 5400 eða ákringlumyri@itr.is.

Hægt er að skrá þátttakendur í allt sumarstarf Reykjavíkurborgar í gegnum Rafræna Reykjavík.

Vinsamlega athugið að í sumarfrístund lýkur skráningu í starf kl. 12.00 á föstudögum, eigi barn að geta byrjað á mánudeginum á eftir.

Upplýsingar um skráningu í annað sumarstarf en hjá Reykjavíkurborg er að finna á upplýsingasíðum hvers sumarstarfstilboðs fyrir sig.

Gengið er frá greiðslu í sumarstarf Reykjavíkurborgar við skráningu en innheimt er mánaðarlega. Hægt er að greiða með kreditkorti eða óska eftir heimsendum gíróseðli.

Upplýsingar um greiðslu fyrir annað sumarstarf en hjá Reykjavíkurborg er að finna á upplýsingasíðum hvers sumarstarfstilboðs fyrir sig.

Hægt er að óska eftir afskráningu í Sumarfrístund, Dýranámskeið og á Siglinganámskeið í Siglunesi í síðasta lagi á viku áður en námskeið hefst með því að hafa samband við viðkomandi frístundamiðstöð eða starfsstað. Sé það hinsvegar ekki gert þarf að greiða fyrir námskeiðið/ þjónustuna að fullu.

Ársel í Árbæ, s: 411-5800,
Fjölskyldu- og húsdýragarð, s: 411-5900
Gufunesbær í Grafarvogi, s: 411-5600,
Kringlumýri í Laugardal og Háaleiti, s: 411-5400
Miðberg í Breiðholti, s: 411-5750
Siglunes, s: 551-3177
Tjörnin í Vesturbæ, Miðbæ og Hlíðum, s: 411-5700,

Ef ekki næst í viðkomandi starfsstað/frístundamiðstöð er hægt að hafa samband við Reykjavíkurborg í síma 411-1111.

Ekki er hægt að afskrá börn í smiðjur fyrir 10-12 ára og á smíðavelli

Nei, ekki er hægt að nota Frístundakortið á hefðbundin sumarnámskeið sem eru á viku eða tveggja vikna grunni.

Reykjavíkurborg veitir 20% systkinafslátt af sumarfrístund, Siglunes og Fjölskyldu- og húsdýragarð.
Ekki er veittur systkinaafsláttur af viðbótarstund í sumarfrístund og ekki af sumarsmiðjum fyrir 10-12 ára.

Upplýsingar um afslætti í öðru sumarstarfi en hjá Reykjavíkurborg er að finna á upplýsingasíðum hvers sumarstarfstilboðs fyrir sig.

Eitt af markmiðum með sumarstarfi frístundamiðstöðvanna er að börnin fái að kynnast borginni á sem fjölbreyttastan máta og mikið er lagt upp úr útiveru og hreyfingu. Vikurnar eru oft þematengdar og þá er unnið með ákveðið þema út frá hinum ýmsu sjónarhornum.

Á námskeiðum og í opnu starfi fyrir 10-12 ára börn hjá frístundamiðstöðvunum er megináhersla lögð á að bjóða upp á fjölbreytt starf til að þátttakendur kynnist ólíkum og krefjandi viðfangsefnum. Jafnframt er lögð áhersla á virkni og sjálfstæði.

Starfsemi félagsmiðstöðva miðar að því að bjóða öllum unglingum upp á aðstöðu til afþreyingar og skapandi viðfangsefna með jafnöldrum sínum undir handleiðslu hæfra starfsmanna. Yfir sumartímann er sérstök áhersla á að virkja unglinga enn frekar í útiveru, hreyfingu og skapandi starf.

Já, þar sem sumarstarf Reykjavíkurborgar er mikið á ferð og flugi þarf að nesta börnin með hollu og góðu nesti. Um er að ræða morgunhressingu, hádegissnarl og síðdegishressingu. Og muna að þau hafi nóg að drekka þar sem oftar en ekki þá verða þau þyrst af hreyfingunni og leikjunum.

Upplýsingar um nesti í öðru sumarstarfi en hjá Reykjavíkurborg er að finna á upplýsingasíðum hvers sumarstarfstilboðs fyrir sig.

Á heimasíðu viðkomandi frístundamiðstöðvar, félagsmiðstöðvar, frístundaklúbbs eða frístundaheimilis er að finna dagskrá fyrir hverja viku sumarstarfstímans.

Upplýsingar um dagskrá í öðru sumarstarfi en hjá Reykjavíkurborg er að finna á upplýsingasíðum hvers sumarstarfstilboðs fyrir sig.