Frístundastyrkir

Frístundakort er styrkjakerfi í frístundastarfi fyrir 6 til 18 ára börn og unglinga í Reykjavík

Styrknum er hægt að ráðstafa rafrænt til félaga sem eru aðilar  að Frístundakortinu og er upphæð hans kr. 35.000 á barn á ári.
 

Markmið og tilgangur Frístundakortsins í Reykjavík

  • Meginmarkmið Frístundakortsins er að öll börn og unglingar í Reykjavík geti tekið þátt í uppbyggilegu frístundastarfi óháð efnahag eða félagslegum aðstæðum.
     
  • Með Frístundakortinu má greiða að hluta eða að fullu fyrir íþrótta-, lista- og tómstundastarfsemi á vegum félaga og samtaka sem starfa í Reykjavík og nágrannasveitarfélögum.
     
  • Frístundakortið eykur jöfnuð í samfélaginu og fjölbreytileika í iðkun íþrótta-, lista- og tómstundastarfsemi.
     
  • Með Frístundakortinu skapast einnig möguleikar til nýrrar starfsemi og sérstakra verkefna sem beinast að ófélagsbundinni æsku í hverfum borgarinnar.

Meginskilyrði félaga sem gerast aðilar að Frístundakortinu er að starfsemin sé á forsendum uppeldislegar gilda og forvarna í víðum skilningi. Starfsemin fari fram undir leiðsögn hæfra starfsmanna og leiðbeinanda sem hæfir starfi með börnum og unglingum.

Styrkhæf starfsemi þarf að vera í 10 vikur samfellt hið minnsta (8 vikur á sumarönn 1. júní til 31. ágúst). Ekki er um beingreiðslur til forráðamanna að ræða, heldur hafa þeir rétt til að ráðstafa tilgreindri upphæð í nafni barns síns til niðurgreiðslu á þátttöku- og æfingagjöldum. Heimilt er að nýta styrkinn til niðurgreiðslu fleiri en einnar greinar en þó ekki fleiri en þriggja á hverri önn. Annirnar eru vorönn 1. janúar til 31. maí, sumarönn 1. júní til 31. ágúst og haustönn sem er 1. september til 31. desember. Öll skráning og umsýsla Frístundakortsins fer fram með rafrænum hætti á Rafræn Reykjavík.

Innheimta aðildarfélaga er með ýmsum hætti og er mikilvægt að forráðamenn kynni sér hvernig innheimtu er háttað hjá aðildarfélagi síns barns. Félögum er heimilt að ákveða sjálf lokadag ráðstöfunar á hverri önn svo hægt sé að ganga frá innheimtu eftirstöðva séu þær einhverjar. Ekki er heimilt að flytja styrkinn á milli ára.

Aðildarfélög Frístundakortsins má finna hér. Hér að neðan má nálgast frekari upplýsingar um kortið s.s. reglur og skilyrði, umsóknir félaga og leiðbeiningar fyrir félög og forráðamenn.

Reglur og skilyrði
Leiðbeiningar fyrir forráðamenn

Frístundastyrkir í Hafnarfirði

Félag/deild fær greiddar fyrir hvern iðkanda á mánuði til lækkunar á þátttökugjaldi eins og hér segir, kr. 1.700 fyrir 6 ára til 12 ára og kr. 2.550 fyrir 13 ára til 16 ára og miðað skal við fæðingarár. Ber félagi/deild að lækka þátttökugjald iðkandans sem þessu nemur við greiðslu á æfingagjaldi. Niðurgreiðslur ná eingöngu til tveggja íþrótta- og/eða tómstundagreina í senn.

Framkvæmd niðurgreiðslunnar er þannig að forráðamenn verða að fara inn á Mínar síður á vef Hafnarfjarðarbæjar eða heimasíðu viðkomandi félags og staðfesta þátttöku iðkandans hjá viðkomandi félagi/deild rafrænt.

Nánar um frístundastyrki í Hafnarfirði
Reglur um niðurgreiðslu frístundastyrkja í Hafnarfirði