Betri lestur

Lestrarmiðstöð í Mjódd, Lestur til alls
Hverfi: 
Breiðholt
Efnisflokkur: 
Fræðsla, Sjálfsstyrkingarnámskeið
Aldur: 
6 ára, 7 ára, 8 ára, 9 ára, 10 ára, 11 ára, 12 ára, 13 ára, 14 ára, 15 ára, 16 ára, 17 ára, 18 ára, 19 ára og eldri, Eldri borgarar
Frístundakort: 

Unnið með lestur á hvetjandi hátt sem eykur leshraða og bætir lesskilning. Lestur í víðum skilningi, lestur, hlustun, talað mál, tjáning og leikir.

 Kennt er einu sinni í viku 60 mínútur í senn. Markmið námskeiðsins er:

  • Að auka lestrarfærni og sjálfstraust nemenda gegnum vinnu með tjáningu, lestur og ritun.
  • Að þjálfa nemendur í að nýta sér fjölbreytta möguleika tækninnar við lestur og ritun.

Einstaklingstímar eða fámennir hópar.  Hafið samband audur@lestur.is

Það sem við gerum

Lestrarmiðstöðin veitir sérhæfða kennslu í lestri fyrir börn og fullorðna með leshömlun (dyslexia). Einnig kennslu í lestrartengdum námsgreinum því erfiðleikar í lestri koma víða fram í námi svo sem í lesskilningi, stafsetningu og ritun. 

Aðferðin okkar

Í Lestrarmiðstöð er unnið með grunnþætti lestrar samkvæmt kennsluaðferðum sem byggja á rannsóknum á leshömlun og aðferðum sem reynst hafa árangursríkar við lestrarkennslu.

Markmið okkar hefur frá upphafi verið að allir sem til okkar koma sýni framfarir, við byggjum kennsluna upp á jákvæðni, nýtum fjölbreyttar leiðir við þjálfun, nýtum tölvutæknina, rafbækur og hljóðefni. Við höfum síðan árið 2001 sinnt nemendum á öllum aldri og verið farsæl í störfum okkar.

Nánari upplýsingar

Facebook

Síðast uppfært: 
Fimmtudagur, 31. ágúst 2017 - 18:02